เปลี่ยนรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่าน 1

1. คลิกไปที่รูปคน ให้ท่านเลือกข้อมูลส่วนตัว

เปลี่ยนรหัสผ่าน 2

2. ทางระบบจะส่งไปยังข้อมูลส่วนตัว ให้ท่านเลือกหัวข้อเปลี่ยนรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่าน 3

3. ให้ท่านกรอกรหัสผ่านใหม่ได้ตามที่การ อย่างน้อย 8 หลัก และต้องยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกัน

เปลี่ยนรหัสผ่าน 4

4. หลังจากที่ท่าน กดปุ่มยืนยัน รหัสผ่านเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อย

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน